Etiqueta: Lorcan Finnegan

  • Vivarium: Tota una vida confinada

    Vivarium: Tota una vida confinada

    És una pel·lícula estranya, exasperant i li sobra part del metratge. Però Vivarium també té fogonades d’una brillantor que escapa de les prediccions de les mitjanies i de tot allò que anomenaríem “la normalitat”, una etiqueta tan avesada al consum cinematogràfic de la multisala o de la plataforma a l’engròs. A banda que —i això…